Category: nieuwbouw

07
jan

FORUM KOSZALIN

PROJECTGEGEVENS
 • opdrachtgever: Multi Corporation
 • ontwerp: TconcepT
 • bouwkundige uitwerking: RKW
 • locatie: Koszalin, Polen
 • NVO: 54,000 m²
 • aantal winkels: 129
 • aantal parkeerplaatsen: 1600
 • eigenaar: Atrium
 • opgeleverd: 2008

 

Rik Kollaard als architect bij B+M Den Haag

BESCHRIJVING

Koszalin is een stad in noord Polen, niet ver gelegen van de Oostzee. Het winkelcentrum is gesitueerd aan de rand van de stad. Door het ontbreken van woonkernen met enige omvang fungeert Atrium Koszalin als echt regionaal winkelcentrum. Omdat het winkelcentrum in een overwegend landelijk gebied ligt is getracht het grote bouwvolume te nuanceren door het visueel in kleinere volumes op te delen.

07
jan

CENTRUM CHODOV

PROJECTGEGEVENS
 • opdrachtgever: Multi Corporation
 • ontwerp: TconcepT
 • bouwkundige uitwerking: Siadesign
 • locatie: Praag. Tsjechië
 • NVO: 58,600 m²
 • aantal winkels: 204
 • aantal bezoekers per jaar: 13,4 miljoen
 • eigenaar: Unibail Rodamco

 

Rik Kollaard als architect bij B+M Den Haag

BESCHRIJVING

Centrum Chodov ligt aan de uitvalsweg richting Brno op een complexe locatie waar het over een weg en een metrolijn heen gebouwd is. Het bijna volledig witte gebouw refereert met haar strakke vormgeving aan het Tsjechisch modernisme. Het interieur vormt hiermee een contrast, het toepassen van natuursteen, baksteen en glasmozaïek zorgt hier voor een levendig beeld.

07
jan

FORUM BORNOVA

PROJECTGEGEVENS
 • opdrachtgever: Multi Corporation
 • ontwerp: TconcepT
 • bouwkundige uitwerking: B+M,  ERA
 • locatie: Izmir, Turkije
 • BVO: 60,000 m²
 • aantal winkels: 128
 • parkeerplaatsen: 3000
 • bezoekers per jaar: 12 miljoen
 • eigenaar: CRI
 • oplevering: 2006

 

Rik Kollaard als architect bij B+M Den Haag

BESCHRIJVING

Forum Bornova gesitueerd direct naast Izmir’s Ege University, Het is het eerste winkelcentrum dat door Multi corporation werd gerealiseerd in Turkije.
Het is een openlucht winkelcentrum dat de uitstraling heeft van een mediterraan stadje. Op de daken van de ´huizen´ zijn terrassen en restaurants gevestigd. De vormgeving refereert aan het verleden zonder historiserend te zijn.

07
jan

ALMADA FORUM

PROJECTGEGEVENS
 • opdrachtgever: Multi Corporation
 • ontwerp: TconcepT
 • bouwkundige uitwerking: B+M Den Haag
 • locatie: Almada (Lissabon) – Portugal
 • BVO: 80,000 m²
 • aantal winkels: 248
 • parkeerplaatsen: 5253
 • eigenaar: CRI
 • aantal bezoekers: 14 miljoen per jaar

 

Rik Kollaard als architect bij B+M Den Haag

BESCHRIJVING

Almada is van oorsprong een oude vissersplaats aan de monding van de Taag, er recht tegenover aan de andere oever ligt het centrum van Lissabon. Almada is in de loop der jaren uitgegroeid tot een woonkern van aanzienlijke omvang. Het niveau van voorzieningen was echter niet hoog en zo onstond het idee voor Almada Forum; een multifunctioneel winkelcomplex.

Het is strategisch gesitueerd daar waar de weg van Lissabon naar de Algarve, de weg van Almada naar de Costa de Caperica elkaar kruisen. Gelegen tegen een rijk begroeide heuvel, zoveel mogelijk geïntegreerd in de omgeving. Dit wordt op twee manieren bereikt. Allereerst is de enorme gebouwmassa opgedeeld in kleinere aaneengesloten volumes. Daarnaast is, mede door de geringe grootte van het bouwkavel, gekozen voor ondergronds parkeren. Hierdoor is het mogelijk het omringende groen aan te laten sluiten op het gebouw.

Almada Forum is opgebouwd uit drie atria welke onderling verbonden zijn door winkelstraten. De atria hebben steeds een geheel eigen vorm en karakter. Dit met name om de oriëntatie in het enorme complex te vergemakkelijken. Zo is er het ronde ‘nature’ atrium, met een begroeide rotspartij. De waterval die er vanaf stroomt kan met behulp van speciale effecten veranderen in een ‘lava’ stroom. In het vierkante educational’ atrium speelt techniek een grote rol. Hier kunnen de projecties tegen de binnenzijde van de vierkante toren door bezoekers beïnvloed en gemanipuleerd worden. Midden tussen deze twee atria ligt het driehoekige, centrale, atrium dat zich , heel ongebruikelijk voor een shoppingmall, aan één zijde opent naar de omgeving. Zodoende wordt hier een riant uitzicht geboden op de omgeving; de Cristo Rei (een enorm Christus beeld aan de oever van de Taag), de havens en de Taag. Dit Atrium fungeert als dorpsplein en als plaats van samenkomst.

11
sep

WINKELCENTRUM DE ROSELAAR

PROJECTGEGEVENS
 • opdrachtgever: Wereldhave
 • bouwkundige uitwerking: Palazzo
 • locatie: Roosendaal
 • NVO: 28,000 m²
 • aantal winkels: 64
 • parkeerplaatsen: 415
 • aantal bezoekers per jaar: 6 miljoen

 

BESCHRIJVING

De Roselaar is een overdekt winkelcentrum gevestigd in het centrum van Roosendaal. Het winkelcentrum wordt gekenmerkt door relatief lage passages met weinig daglicht en een groot centraal plein.

Het centrum heeft in afgelopen jaar een dubbel hoge passage gekregen en een nieuw plein die gekenmerkt worden door licht en prettige ruimtelijke beleving Daarnaast is het winkeloppervlak vergroot en werd in het hele winkelcentrum de vloerafwerking vervangen.

In de naaste toekomst zal de verlichting vervangen worden door duurzame LED verlichting die, door een geavanceerd besturingssysteem, beter afgestemd kan worden op weer-, en lichtomstandigheden. Verder wordt de zuidentree en het aangrenzende Mill Hillplein gerenoveerd.

11
sep

VRIJE SCHOOL WAALSDORPERWEG

PROJECTGEGEVENS
 • opdrachtgever: Stichting Vrije Scholen ZWN
 • bouwmanagement: Ed trion advies
 • bouwkundige uitwerking: B+M Den Haag
 • locatie: Den Haag
 • BVO uitbreiding: 750 m²
 • opgeleverd: 2014

 

BESCHRIJVING

Gebrek aan ruimte
Een groeiend aantal leerlingen en de behoefte om de Tobiasschool(speciaal onderwijs) in te laten trekken bij de Vrije School aan de Waalsdorperweg, maakte uitbreiding van de school noodzakelijk.

Historie
De Vrije School Den Haag is de oudste Vrije School in Nederland en begon in 1923 in een huiskamer. De school groeide snel en kreeg in 1928 een eigen gebouw aan de Waalsdorperweg voor zowel primair als voortgezet onderwijs.
Frits Gerretsen(echtgenoot van een lerares van de school), die voor dit project samenwerking zocht met Chris Wegerif, kreeg de opdracht voor de nieuwbouw.

Architectuur
Het gebouw heeft duidelijke kenmerken van organische architectuur. Dit komt het best tot uitdrukking in het grote, sculpturale dak. De gevels zijn over het algemeen vrij sober gehouden en de gevelopeningen zijn overwegend rechthoekig. Verbijzondering van de gevel is met name te vinden in de entree partij waar de ramen afgeschuind zijn. Daarnaast zijn de ramen aan de bovenzijde voorzien van een bijzondere rollaag die doorloopt aan de zijkanten van de ramen. Verder zijn de bovenzijde van de gevels voorzien van een ‘kroonlijst’ van naar buiten springend metselwerk.

Nieuwbouw
Talloze verbouwingen en uitbreidingen aan de school hadden het geheel een onsamenhangend karakter gegeven. Met de recente uitbreiding is getracht de eenheid weer te herstellen.

 

11
sep

VRIJE SCHOOL ABBENBROEKWEG

PROJECTGEGEVENS
 • opdrachtgever: Stichting Vrije Scholen ZWN
 • bouwmanagement: Ed Trion advies
 • bouwkundige uitwerking: B+M Den Haag
 • locatie: Den Haag
 • BVO uitbreiding: 300 m²
 • opgeleverd: 2011

 

BESCHRIJVING

In dit ontwerp is de centrale ingang naar voren verlegd als scheiding tussen nieuwe kantoorruimte en een extra ruimte tbv ouders, ouderbibliotheek, oudergesprekken, foyer voor de grote zaal en uitloopruimte voor NSO. Op de 2e laag is voorzien in twee extra leslokalen .