VRIJE SCHOOL WAALSDORPERWEG

nieuwbouw
PROJECTGEGEVENS
  • opdrachtgever: Stichting Vrije Scholen ZWN
  • bouwmanagement: Ed trion advies
  • bouwkundige uitwerking: B+M Den Haag
  • locatie: Den Haag
  • BVO uitbreiding: 750 m²
  • opgeleverd: 2014

 

BESCHRIJVING

Gebrek aan ruimte
Een groeiend aantal leerlingen en de behoefte om de Tobiasschool(speciaal onderwijs) in te laten trekken bij de Vrije School aan de Waalsdorperweg, maakte uitbreiding van de school noodzakelijk.

Historie
De Vrije School Den Haag is de oudste Vrije School in Nederland en begon in 1923 in een huiskamer. De school groeide snel en kreeg in 1928 een eigen gebouw aan de Waalsdorperweg voor zowel primair als voortgezet onderwijs.
Frits Gerretsen(echtgenoot van een lerares van de school), die voor dit project samenwerking zocht met Chris Wegerif, kreeg de opdracht voor de nieuwbouw.

Architectuur
Het gebouw heeft duidelijke kenmerken van organische architectuur. Dit komt het best tot uitdrukking in het grote, sculpturale dak. De gevels zijn over het algemeen vrij sober gehouden en de gevelopeningen zijn overwegend rechthoekig. Verbijzondering van de gevel is met name te vinden in de entree partij waar de ramen afgeschuind zijn. Daarnaast zijn de ramen aan de bovenzijde voorzien van een bijzondere rollaag die doorloopt aan de zijkanten van de ramen. Verder zijn de bovenzijde van de gevels voorzien van een ‘kroonlijst’ van naar buiten springend metselwerk.

Nieuwbouw
Talloze verbouwingen en uitbreidingen aan de school hadden het geheel een onsamenhangend karakter gegeven. Met de recente uitbreiding is getracht de eenheid weer te herstellen.