ALMADA FORUM

retail / nieuwbouw
PROJECTGEGEVENS
  • opdrachtgever: Multi Corporation
  • ontwerp: TconcepT
  • bouwkundige uitwerking: B+M Den Haag
  • locatie: Almada (Lissabon) – Portugal
  • BVO: 80,000 m²
  • aantal winkels: 248
  • parkeerplaatsen: 5253
  • eigenaar: CRI
  • aantal bezoekers: 14 miljoen per jaar

 

Rik Kollaard als architect bij B+M Den Haag

BESCHRIJVING

Almada is van oorsprong een oude vissersplaats aan de monding van de Taag, er recht tegenover aan de andere oever ligt het centrum van Lissabon. Almada is in de loop der jaren uitgegroeid tot een woonkern van aanzienlijke omvang. Het niveau van voorzieningen was echter niet hoog en zo onstond het idee voor Almada Forum; een multifunctioneel winkelcomplex.

Het is strategisch gesitueerd daar waar de weg van Lissabon naar de Algarve, de weg van Almada naar de Costa de Caperica elkaar kruisen. Gelegen tegen een rijk begroeide heuvel, zoveel mogelijk geïntegreerd in de omgeving. Dit wordt op twee manieren bereikt. Allereerst is de enorme gebouwmassa opgedeeld in kleinere aaneengesloten volumes. Daarnaast is, mede door de geringe grootte van het bouwkavel, gekozen voor ondergronds parkeren. Hierdoor is het mogelijk het omringende groen aan te laten sluiten op het gebouw.

Almada Forum is opgebouwd uit drie atria welke onderling verbonden zijn door winkelstraten. De atria hebben steeds een geheel eigen vorm en karakter. Dit met name om de oriëntatie in het enorme complex te vergemakkelijken. Zo is er het ronde ‘nature’ atrium, met een begroeide rotspartij. De waterval die er vanaf stroomt kan met behulp van speciale effecten veranderen in een ‘lava’ stroom. In het vierkante educational’ atrium speelt techniek een grote rol. Hier kunnen de projecties tegen de binnenzijde van de vierkante toren door bezoekers beïnvloed en gemanipuleerd worden. Midden tussen deze twee atria ligt het driehoekige, centrale, atrium dat zich , heel ongebruikelijk voor een shoppingmall, aan één zijde opent naar de omgeving. Zodoende wordt hier een riant uitzicht geboden op de omgeving; de Cristo Rei (een enorm Christus beeld aan de oever van de Taag), de havens en de Taag. Dit Atrium fungeert als dorpsplein en als plaats van samenkomst.